CON/1998/64

  1. Advies inzake monetaire regelingen in de Franse territoriale gemeenschappen Saint Pierre en Miquelon en Mayotte (CON/1998/64), PB C 127 van 7.5.1999, blz. 5.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de monetaire regelingen in de Franse territoriale gemeenschappen Saint Pierre en Miquelon en Mayotte (COM(1998) 801)