CON/1998/64

  1. Nuomonė dėl piniginių susitarimų Prancūzijos Sen Pjero ir Mikelono bei Majoto teritorinėse bendrijose (CON/1998/64), OL C 127, 1999 5 7, p. 5,