CON/1998/64

  1. Lausunto Ranskalle kuuluvien alueiden Saint Pierre ja Miquelonin ja Mayotten rahapoliittisista järjestelyistä (CON/1998/64), EYVL C 127, 7.5.1999, s. 5.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston päätökseksi Ranskalle kuuluvien alueiden Saint Pierre ja Miquelonin ja Mayotten rahapoliittisista järjestelyistä (KOM(1998) 801)