CON/1998/64

  1. Stanovisko k měnovým opatřením ve francouzských územních společenstvích Saint-Pierre a Miquelon a Mayotte (CON/1998/64), Úř. věst. C 127, 7. 5. 1999, s. 5,