CON/2001/31

  1. Stanovisko k rozhodnutiu Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“) (CON/2001/31), Ú. v. ES C 293, 19. 10. 2001, s. 3,