CON/2001/31

  1. Advies inzake een voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake opleiding, uitwisselingen en bijstand voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma Pericles) (CON/2001/31), PB C 293 van 19.10.2001, blz. 3.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van een actieprogramma inzake opleiding, uitwisselingen en bijstand voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma “PERICLES”) (COM(2001) 248)