CON/2001/31

  1. Opinjoni dwar Deċiżjoni tal-Kunsill li twaqqaf programm ta' taħriġ, skambju u assistenza għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm 'Pericles') (CON/2001/31), ĠU C 293, 19.10.2001, pġ. 3,