CON/2001/31

  1. Atzinums par Padomes Lēmumu, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu ("Perikla" programma) (CON/2001/31), OV C 293, 19.10.2001, 3. lpp.,