CON/2001/31

  1. Vélemény az euro hamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programot (a Periklész program) létrehozó tanácsi határozatról (CON/2001/31), HL C 293., 2001.10.19., 3. o,