CON/2001/31

  1. Lausunto neuvoston päätöksestä koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta euron suojaamiseksi väärentämiseltä (Perikles-ohjelma) (CON/2001/31), EYVL C 293, 19.10.2001, s. 3.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston päätökseksi koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta euron suojaamiseksi väärentämiseltä (PERIKLES-ohjelma)(KOM(2001) 248)