CON/2001/31

  1. Arvamus Nõukogu otsuse kohta, millega luuakse koolituse, töötajate vahetuse ja abi programm, mille eesmärgiks on euro kaitsmine võltsimise vastu (CON/2001/31), EÜT C 293, 19.10.2001, lk 3,