CON/2001/31

  1. Udtalelse om Rådets afgørelse om etablering af et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2001/31), EFT C 293 af 19.10.2001, s. 3.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets afgørelse om et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ("PERICLES"-programmet") (KOM(2001) 248)