Menu

CON/2001/31

  1. Stanovisko k rozhodnutí Rady o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (CON/2001/31), Úř. věst. C 293, 19. 10. 2001, s. 3,