Menu

CON/2013/48

  1. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Lettland  (CON/2013/48), EUT C 204, 18.7.2013, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland (COM(2013) 337)