Menu

CON/2013/48

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Łotwie oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Łotwy  (CON/2013/48), Dz.U. C 204 z 18.7.2013, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Łotwie (COM(2013) 337)