Menu

CON/2013/48

  1. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Letland en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Letland  (CON/2013/48), PB C 204 van 18.7.2013, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van de raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Letland (COM(2013) 337)