Menu

CON/2013/48

  1. Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Lätis ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Lätis  (CON/2013/48), ELT C 204, 18.7.2013, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Lätis (COM(2013) 337)