CON/2013/48

  1. Udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Letland  (CON/2013/48), EUT C 204 af 18.7.2013, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Letland (COM(2013) 337)