Menu

CON/2013/48

  1. Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Латвия и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Латвия (CON/2013/48), OВ C 204, 18.7.2013 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Латвия (COM(2013) 337)