CON/2013/37

  1. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ (CON/2013/37), UL C 179, 25. 6. 2013, str. 9.

      Dodatne informacije

       
      Predlog direktive Evropskega parlamenta In Sveta o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ ((COM(2013) 42)