CON/2013/37

  1. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (CON/2013/37), PB C 179 van 25.6.2013, blz. 9.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Richtlijn Van Het Europees Parlement En De Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad ((COM(2013) 42)