CON/2013/37

  1. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA  (CON/2013/37), EUT C 179 af 25.6.2013, s. 9.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA (COM(2013) 42)