Menu

CON/2013/35

  1. Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (CON/2013/35), EUVL C 176, 21.6.2013, s. 11.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (COM(2013) 184)