CON/2013/35

  1. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta, 23. mai 2013  (CON/2013/35), ELT C 176, 21.6.2013, lk 11.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (COM(2013) 184)