Menu

CON/2013/35

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh  (CON/2013/35), Úř. věst. C 176, 21. 6. 2013, s. 11.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (COM(2013) 184)