Menu

CON/2009/95

  1. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (CON/2009/95), EUT C 284, 25.11.2009, s. 6.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (KOM(2009) 459)