CON/2009/95

  1. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill li jittratta l-awtentikar tal-muniti euro u t-trattament ta’ muniti euro li mhumiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni  (CON/2009/95), ĠU C 284, 25.11.2009, pġ. 6.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro u t-trattamement ta’ muniti tal-Euro li m’humiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni (KUMM(2009) 459)