CON/2009/91

 1. Yttrande om rekommendationer till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten och om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino (CON/2009/91), EUT C 284, 25.11.2009, s. 1.

   Ytterligare information

    
   Rekommendation till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten (KOM(2009) 570)
    
   Rekommendation till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino (KOM(2009) 572)