CON/2009/91

 1. Opinia w sprawie zaleceń dotyczących decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim oraz w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino  (CON/2009/91), Dz.U. C 284 z 25.11.2009, str. 1.

   Dodatkowe informacje

    
   Zalecenie - decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim (KOM(2009) 570)
    
   Zalecenie - decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino (KOM(2009) 572)