CON/2009/91

 1. Atzinums par ieteikumiem Padomes lēmumiem par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti un Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku (CON/2009/91), OV C 284, 25.11.2009, 1. lpp..

   Papildus informācija

    
   Ieteikums Padomes lēmumam par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti (COM(2009) 570)
    
   Ieteikums Padomes lēmumam par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku (COM(2009) 572)