Menu

CON/2009/91

 1. Nuomonė dėl rekomendacijų dėl Tarybos sprendimų dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe ir dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su San Marino Respublika  (CON/2009/91), OL C 284, 2009 11 25, p. 1.

   Papildoma informacija

    
   Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe (KOM(2009) 570)
    
   Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su San Marino Respublika (KOM(2009) 572)