Menu

CON/2009/91

 1. Vélemény a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról, illetve a San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról szóló tanácsi határozatok iránti javaslatról (CON/2009/91), HL C 284., 2009.11.25., 1. o.

   Kiegészítő információ

    
   Ajánlás - a Tanács határozata a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról (COM(2009)570)
    
   Ajánlás - a Tanács határozata a San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról (COM(2009) 572)