Menu

CON/2009/91

 1. Lausunto suosituksista neuvoston päätöksiksi Euroopan yhteisöjen kannasta valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten ja Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten (CON/2009/91), EUVL C 284, 25.11.2009, s. 1.

   Lisätietoja

    
   Suositus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista Vatikaanivaltion kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten (KOM(2009) 570)
    
   Suositus: neuvoston päätös Euroopan yhteisön kannasta valuuttasuhteista San Marinon tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten (KOM(2009) 572)