CON/2009/91

 1. Arvamus seoses soovitustega nõukogu otsuste kohta, mis käsitlevad Euroopa Ühenduse seisukohta seoses Vatikani Linnriigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega ja Euroopa Ühenduse seisukohta seoses San Marino Vabariigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega  (CON/2009/91), ELT C 284, 25.11.2009, lk 1.

   Täiendav teave

    
   Soovitus: nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse seisukohta seoses Vatikani Linnriigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega (KOM(2009) 570)
    
   Soovitus: nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse seisukohta seoses San Marino Vabariigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega (KOM(2009) 572)