Menu

CON/2009/91

 1. Udtalelse om henstillinger med henblik på Rådets beslutninger om Det Europæiske Fællesskabs holdning til genforhandlingen af den monetære aftale med Vatikanstaten og om Det Europæiske Fællesskabs holdning til genforhandlingen af den monetære aftale med Republikken San Marino  (CON/2009/91), EUT C 284 af 25.11.2009, s. 1.

   Læs mere

    
   Henstilling med henblik på Rådets beslutning om Det Europæiske Fællesskabs holdning til genforhandlingen af den monetære aftale med Vatikanstaten (KOM(2009) 570)
    
   Henstilling med henblik på Rådets beslutning om Det Europæiske Fællesskabs holdning til genforhandlingen af den monetære aftale med Republikken San Marino (KOM(2009) 572)