CON/2009/91

 1. Stanovisko k doporučením pro rozhodnutí Rady o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Vatikánským městským státem, a o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Republikou San Marino (CON/2009/91), Úř. věst. C 284, 25. 11. 2009, s. 1.

   Dodatečné informace

    
   Doporučení pro rozhodnutí Rady o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Vatikánským městským státem (KOM(2009) 570)
    
   Doporučení pro rozhodnutí Rady o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Republikou San Marino (KOM(2009) 572)