CON/2008/45

  1. Stanovisko k medailím a žetonům podobným euromincím  (CON/2008/45), Úř. věst. C 283, 7. 11. 2008, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím a návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím, Vol. I a II