Menu

CON/2008/28

  1. Aviz cu privire la introducerea euro în Slovacia şi la cursul de schimb faţă de euro al coroanei slovace  (CON/2008/28), JO C 180, 17.7.2008, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce priveşte introducerea euro în Slovacia (COM(2008) 250)