Menu

CON/2008/28

  1. Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Słowacji oraz w sprawie kursu wymiany na euro w odniesieniu do korony słowackiej (CON/2008/28), Dz.U. C 180 z 17.7.2008, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Słowacji (COM (2008) 250)