Menu

CON/2008/28

  1. Atzinums par euro ieviešanu Slovākijā un Slovākijas kronas maiņas kursu attiecībā pret euro  (CON/2008/28), OV C 180, 17.7.2008, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 attiecībā uz euro ieviešanu Slovākijā (COM(2008) 250)