CON/2008/28

  1. Vélemény az euro szlovákiai bevezetéséről és a szlovák korona euróra történő átváltási árfolyamáról (CON/2008/28), HL C 180., 2008.7.17., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat – A Tanács rendelete a 974/98/EK rendeletnek az euro Szlovákiában való bevezetése tekintetében történő módosításáról (COM(2008) 250)