CON/2008/28

  1. Становище относно въвеждането на еврото в Словакия и относно обменния курс към еврото за словашката крона  (CON/2008/28), OВ C 180, 17.7.2008 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в Словакия (СОМ(2008) 250)