CON/2008/26

 1. Opinia w sprawie zasad wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych (CON/2008/26), Polska, 16.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatkowe informacje

    
   Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NBP w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych