Tillverkning av eurosedlar

 1. ECB:s riktlinje av den 20 mars 2003 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (ECB/2003/5), EUT L 78, 25.3.2003, s. 20.Ytterligare information
  1. ECB:s riktlinje av den 19 april 2013 om ändring av riktlinje ECB/2003/5 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar  (ECB/2013/11), EUT L 118, 30.4.2013, s. 43.
 2. ECB:s beslut av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar  (ECB/2013/10), EUT L 118, 30.4.2013, s. 37.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut (EU) 2019/669 av den 4 april 2019 om ändring av beslut ECB/2013/10 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar  (ECB/2019/9), EUT L 113, 29.4.2019, s. 6.
 3. ECB:s beslut av den 20 december 2013 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt och om ändring av beslut ECB/2008/3  (ECB/2013/54), EUT L 57, 27.2.2014, s. 29.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut (EU) 2016/955 av den 6 maj 2016 om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt  (ECB/2016/12), EUT L 159, 16.6.2016, s. 19.
  2. ECB:s beslut (EU) 2016/1734 av den 21 september 2016 om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt (ECB/2016/25), EUT L 262, 29.9.2016, s. 30.
  3. Beslut ECB/2013/54 - Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 14.11.2016.
 4. ECB:s riktlinje (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem  (ECB/2014/44), EUT L 47, 20.2.2015, s. 29.Ytterligare information
  1. ECB:s riktlinje (EU) 2017/2193 av den 27 oktober 2017 om ändring av riktlinje (EU) 2015/280 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2017/31), EUT L 310, 14.11.2017, s. 49.
 5. ECB:s beslut (EU) 2016/1975 av den 8 november 2016 om vidaredelegering av befogenheten att bevilja en preliminär ackreditering (ECB/2016/39), EUT L 304, 11.11.2016, s. 9.