Proizvodnja eurobankovcev

 1. Smernica ECB z dne 20. marca 2003 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam euro bankovcev ter o zamenjavi in jemanju euro bankovcev iz obtoka (ECB/2003/5), UL L 78, 25. 3. 2003, str. 20.Dodatne informacije
  1. Smernica ECB z dne 19. aprila 2013 o spremembi Smernice ECB/2003/5 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam eurobankovcev ter o zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka  (ECB/2013/11), UL L 118, 30. 4. 2013, str. 43.
 2. Sklep ECB z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka  (ECB/2013/10), UL L 118, 30. 4. 2013, str. 37.Dodatne informacije
  1. Sklep ECB (EU) 2019/669 z dne 4. aprila 2019 o spremembi Sklepa ECB/2013/10 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2019/9), UL L 113, 29. 4. 2019, str. 6.
 3. Sklep ECB o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura ter o spremembi Sklepa ECB/2008/3  (ECB/2013/54), UL L 57, 27. 2. 2014, str. 29.Dodatne informacije
  1. Sklep ECB (EU) 2016/955 z dne 6. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (ECB/2016/12), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 19.
  2. Sklep ECB (EU) 2016/1734 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (ECB/2016/25), UL L 262, 29. 9. 2016, str. 30.
  3. Sklep ECB/2013/54 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 14. 11. 2016.
 4. Smernica ECB (EU) 2015/280 z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2014/44), UL L 47, 20. 2. 2015, str. 29.Dodatne informacije
  1. Smernica ECB (EU) 2017/2193 z dne 27. oktobra 2017 o spremembi Smernice (EU) 2015/280 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2017/31), UL L 310, 14. 11. 2017, str. 49.
 5. Sklep ECB (EU) 2016/1975 z dne 8. novembra 2016 o prenosu pooblastil za podelitev začasne akreditacije (ECB/2016/39), UL L 304, 11. 11. 2016, str. 9.