Výroba eurobankoviek

  1. Usmernenie ECB z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (ECB/2003/5), Ú. v. EÚ L 78, 25. 3. 2003, s. 20.Dodatočné informácie
    1. Usmernenie ECB z 19. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek  (ECB/2013/11), Ú. v. EÚ L 118, 30. 4. 2013, s. 43.
  2. Rozhodnutie ECB z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu  (ECB/2013/10), Ú. v. EÚ L 118, 30. 4. 2013, s. 37.Dodatočné informácie
  3. Rozhodnutie ECB o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/3  (ECB/2013/54), Ú. v. EÚ L 57, 27. 2. 2014, s. 29.Dodatočné informácie
    1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/955 zo 6. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura  (ECB/2016/12), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
    2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1734 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2016/25), Ú. v. EÚ L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
  4. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/280 z 13. novembra 2014 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2014/44), Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2015, s. 29.Dodatočné informácie