Výroba eurobankoviek

 1. Usmernenie ECB z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (ECB/2003/5), Ú. v. EÚ L 78, 25. 3. 2003, s. 20.Dodatočné informácie
  1. Usmernenie ECB z 19. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek  (ECB/2013/11), Ú. v. EÚ L 118, 30. 4. 2013, s. 43.
 2. Rozhodnutie ECB z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu  (ECB/2013/10), Ú. v. EÚ L 118, 30. 4. 2013, s. 37.Dodatočné informácie
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/669 zo 4. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/10 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu  (ECB/2019/9), Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2019, s. 6.
 3. Rozhodnutie ECB o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/3  (ECB/2013/54), Ú. v. EÚ L 57, 27. 2. 2014, s. 29.Dodatočné informácie
  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/955 zo 6. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura  (ECB/2016/12), Ú. v. EÚ L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
  2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1734 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2016/25), Ú. v. EÚ L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
  3. Rozhodnutie ECB/2013/54 - Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  14. 11. 2016.
 4. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/280 z 13. novembra 2014 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2014/44), Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2015, s. 29.Dodatočné informácie
  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2017/2193 z 27. októbra 2017, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/280 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2017/31), Ú. v. EÚ L 310, 14. 11. 2017, s. 49.
 5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/1975 z 8. novembra 2016 o ďalšom delegovaní právomoci na udelenie predbežnej akreditácie (ECB/2016/39), Ú. v. EÚ L 304, 11. 11. 2016, s. 9.