Producerea bancnotelor euro

 1. Orientarea BCE din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro  (BCE/2003/5), JO L 78, 25.3.2003, p. 20.
  1. Orientarea BCE din 19 aprilie 2013 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum şi schimbul şi retragerea bancnotelor euro  (BCE/2013/11), JO L 118, 30.4.2013, p. 43.
 2. Decizia BCE din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificaţiile, reproducerea, preschimbarea şi retragerea bancnotelor euro  (BCE/2013/10), JO L 118, 30.4.2013, p. 37.Informaţii suplimentare
  1. Decizia (UE) 2019/669 a BCE din 4 aprilie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro  (BCE/2019/9), JO L 113, 29.4.2019, p. 6.
 3. Decizia BCE privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro și de modificare a Deciziei BCE/2008/3  (BCE/2013/54), JO L 57, 27.2.2014, p. 29.Informaţii suplimentare
  1. Decizia (UE) 2016/955 a BCE din 6 mai 2016 de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro  (BCE/2016/12), JO L 159, 16.6.2016, p. 19.
  2. Decizia (UE) 2016/1734 a BCE din 21 septembrie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (BCE/2016/25), JO L 262, 29.9.2016, p. 30.
  3. Decizia BCE/2013/54 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 14.11.2016.
 4. Orientarea (UE) 2015/280 a BCE din 13 noiembrie 2014 privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem  (BCE/2014/44), JO L 47, 20.2.2015, p. 29.Informaţii suplimentare
  1. Orientarea (UE) 2017/2193 a BCE din 27 octombrie 2017 de modificare a Orientării (UE) 2015/280 privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem (BCE/2017/31), JO L 310, 14.11.2017, p. 49.
 5. Decizia (UE) 2016/1975 a BCE din 8 noiembrie 2016 privind subdelegarea competențelor de acordare a unei acreditări provizorii (BCE/2016/39), JO L 304, 11.11.2016, p. 9.