Produkcja banknotów euro

 1. Wytyczne EBC z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (EBC/2003/5), Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 20.Dodatkowe informacje
  1. Wytyczne EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro  (EBC/2013/11), Dz.U. L 118 z 30.4.2013, str. 43.
 2. Decyzja EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (EBC/2013/10), Dz.U. L 118 z 30.4.2013, str. 37.Dodatkowe informacje
  1. Decyzja EBC (UE) 2019/669 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/10 w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro  (EBC/2019/9), Dz.U. L 113 z 29.4.2019, str. 6.
 3. Decyzja EBC w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz zmieniająca decyzję EBC/2008/3  (EBC/2013/54), Dz.U. L 57 z 27.2.2014, str. 29.Dodatkowe informacje
  1. Decyzja EBC (UE) 2016/955 z dnia 6 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro  (EBC/2016/12), Dz.U. L 159 z 16.6.2016, str. 19.
  2. Decyzja EBC (UE) 2016/1734 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2016/25), Dz.U. L 262 z 29.9.2016, str. 30.
  3. Decyzja EBC/2013/54 - nieoficjalna wersja skonsolidowana przygotowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  14.11.2016.
 4. Wytyczne EBC (UE) 2015/280 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro  (EBC/2014/44), Dz.U. L 47 z 20.2.2015, str. 29.Dodatkowe informacje
  1. Wytyczne EBC (UE) 2017/2193 z dnia 27 października 2017 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/280 w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro (EBC/2017/31), Dz.U. L 310 z 14.11.2017, str. 49.
 5. Decyzja EBC (UE) 2016/1975 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie dalszego przekazania uprawnień do udzielania akredytacji tymczasowych  (EBC/2016/39), Dz.U. L 304 z 11.11.2016, str. 9.