Produkcja banknotów euro

  1. Wytyczne EBC z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (EBC/2003/5), Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 20.Dodatkowe informacje
    1. Wytyczne EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro  (EBC/2013/11), Dz.U. L 118 z 30.4.2013, str. 43.
  2. Decyzja EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (EBC/2013/10), Dz.U. L 118 z 30.4.2013, str. 37.Dodatkowe informacje
  3. Decyzja EBC w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz zmieniająca decyzję EBC/2008/3  (EBC/2013/54), Dz.U. L 57 z 27.2.2014, str. 29.Dodatkowe informacje
    1. Decyzja EBC (UE) 2016/955 z dnia 6 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro  (EBC/2016/12), Dz.U. L 159 z 16.6.2016, str. 19.
    2. Decyzja EBC (UE) 2016/1734 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2016/25), Dz.U. L 262 z 29.9.2016, str. 30.
  4. Wytyczne EBC (UE) 2015/280 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro  (EBC/2014/44), Dz.U. L 47 z 20.2.2015, str. 29.Dodatkowe informacje