Productie van Eurobankbiljetten

 1. Richtsnoer van de ECB van 20 maart 2003 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2003/5), PB L 78 van 25.3.2003, blz. 20.Aanvullende informatie
  1. Richtsnoer van de ECB van 19 april 2013 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2003/5 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2013/11), PB L 118 van 30.4.2013, blz. 43.
 2. Besluit van de ECB van 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten  (ECB/2013/10), PB L 118 van 30.4.2013, blz. 37.Aanvullende informatie
  1. Besluit (EU) 2019/669 van de ECB van 4 april 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2013/10 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten  (ECB/2019/9), PB L 113 van 29.4.2019, blz. 6.
 3. Besluit van de ECB van 20 december 2013 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items en tot wijziging van Besluit ECB/2008/3  (ECB/2013/54), PB L 57 van 27.2.2014, blz. 29.Aanvullende informatie
  1. Besluit (EU) 2016/955 van de ECB van 6 mei 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items  (ECB/2016/12), PB L 159 van 16.6.2016, blz. 19.
  2. Besluit (EU) 2016/1734 van de ECB van 21 september 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items (ECB/2016/25), PB L 262 van 29.9.2016, blz. 30.
  3. Besluit ECB/2013/54 - niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  14.11.2016.
 4. Richtsnoer (EU) 2015/280 van de ECB van 13 november 2014 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2014/44), PB L 47 van 20.2.2015, blz. 29.Aanvullende informatie
  1. Richtsnoer (EU) 2017/2193 van de ECB van 27 oktober 2017 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/280 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2017/31), PB L 310 van 14.11.2017, blz. 49.
 5. Besluit (EU) 2016/1975 van de ECB van 8 november 2016 betreffende de subdelegatie van de bevoegdheden tot verlening van een voorlopige accreditatie (ECB/2016/39), PB L 304 van 11.11.2016, blz. 9.