Produzzjoni tal-karti tal-flus tal-euro

 1. Linja ta’ Gwida tal-BĊE ta’ l-20 ta’ Marzu, 2003 dwar l-infurzar ta’ miżuri kontra r-riproduzzjonijiet tal-karti tal-flus ta’ l-euro irregolari u dwar il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus ta’ l-euro (BĊE/2003/5), ĠU L 78, 25.3.2003, pġ. 20.Aktar tagħrif
  1. Linja gwida tal-BĊE tad-19 ta’ April 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2003/5 dwar l-infurzar ta’ miżuri kontra r-riproduzzjoni tal-karti tal-flus tal-euro irregolari u dwar il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2013/11), ĠU L 118, 30.4.2013, pġ. 43.
 2. Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ April 2013 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-riproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2013/10), ĠU L 118, 30.4.2013, pġ. 37.Aktar tagħrif
  1. Deċiżjoni (UE) 2019/669 tal-BĊE tal-4 ta' April 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/10 dwar id-denominazzjonijiet, speċifikazzjonijiet, riproduzzjoni, skambju u rtirar ta' karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2019/9), ĠU L 113, 29.4.2019, pġ. 6.
 3. Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta’ oġġetti siguri tal-euro u oġġetti tal-euro u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/3  (BĊE/2013/54), ĠU L 57, 27.2.2014, pġ. 29.Aktar tagħrif
  1. Deċiżjoni (UE) 2016/955 tal-BĊE tas-6 ta' Mejju 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/54 dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta' oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro (BĊE/2016/12), ĠU L 159, 16.6.2016, pġ. 19.
  2. Deċiżjoni (UE) 2016/1734 tal-BĊE tal-21 ta' Settembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/54 dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta' oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro (BĊE/2016/25), ĠU L 262, 29.9.2016, pġ. 30.
  3. Please translate: Deċiżjoni BĊE/2013/54 - Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  14.11.2016.
 4. Linja gwida (UE) 2015/280 tal-BĊE tat-13 ta' Novembru 2014 dwar l-istabbiliment ta' Sistema ta' Produzzjoni u Akkwisti tal-Eurosistema  (BĊE/2014/44), ĠU L 47, 20.2.2015, pġ. 29.Aktar tagħrif
  1. Linja Gwida (UE) 2017/2193 tal-BĊE tas-27 ta' Ottubru 2017 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/280 dwar l-istabbiliment ta' Sistema ta' Produzzjoni u Akkwisti tal-Eurosistema (BĊE/2017/31), ĠU L 310, 14.11.2017, pġ. 49.
 5. DEĊIŻJONI (UE) 2016/1975 tal-BĊE tat-8 ta' Novembru 2016 dwar is-subdelega ta' setgħat biex tingħata akkreditazzjoni provviżorja (BĊE/2016/39) (BĊE/2016/39), ĠU L 304, 11.11.2016, pġ. 9.